Informace o zpracování osobních údajů

1) Jan Kováč - Nalepte.cz se sídlem Buřenice 59, 395 01 Buřenice, Česká republika, IČ: 73744212, tel.: 608216629, e-mail: info@nalepte.cz, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob týkající se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Adresu pro doručení
 • Adresu fakturační
 • Název společnosti, IČ, DIČ (jde-li o firmu či doručení do zaměstnání)
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Dále také informace o výběru objednaného zboží, způsob doručení a platby

2) Osobní údaje jsou získávány přímým zadáním od zákazníka z těchto zdrojů:

 • Telefonicky
 • Poptávkový formulář
 • Objednání tedy uzavření kupní smlouvy
 • Formulář pro odběr novinek

3) Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu komunikace se zákazníkem za účelem splnění oboustranného závazku na základě uzavřené kupní smlouvy, péče o zákazníky a správu uživatelského účtu. Osobní údaje pro marketingové účely (ve smyslu zákona § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., ) tedy pro zasílání obchodních sdělení jsou užívány pouze na základě Vašeho souhlasu, jenž byl vysloven/potvrzen v jednom ze zdrojů (viz bod 2). Ze zpracování údajů pro marketingové účely je možné se kdykoliv odhlásit a to telefonicky, e-mailem nebo kliknutí na odkaz „Odhlásit odběr obchodních zpráv“ v dolní části konkrétního e-mailového marketingového sdělení.

4) Jan Kováč - Nalepte.cz IČ: 73744212 prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje jsou důvěrné, nebudou poskytovány třetím stranám. Výjimku tvoří:

 • dopravní společnosti, kterým jsou předávány jen údaje nezbytné pro úspěšné doručení zásilky
 • poskytovatel analytického software Google Analytics
 • poskytovatelé platebních bran
 • hodnotící služby, které vyhodnocují zpětnou vazbu zákazníků
Vždy jsou předávána jen data nutná pro danou službu

5) Vaše práva jako zákazníka

 • Právo na výmaz osobních údajů a to bez zbytečného odkladu, výjimku tvoří právní nárok či zájmy Jan Kováč - Nalepte.cz IČ: 73744212
 • Právo na opravu/aktualizaci osobních údajů
 • Právo na informace o zaslání údajů, které jsou o Vás jako zákazníkovi uchovávány
 • Právo podat stížnost přímo u Jan Kováč - Nalepte.cz IČ: 73744212 a to telefonicky 608216629 či e-mailem Info@nalepte.cz nebo u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého můžete ve věci ochrany osobních údajů kontaktovat: Jan Kováč - Nalepte.cz IČ: 73744212, tel.: 608216629, e-mail: info@nalepte.cz