Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodejcem:

Jan Kováč - Nalepte.cz
Buřenice 59, Buřenice, 395 01
IČ: 73744212
tel.: +420 608 216 629
e-mail: info@nalepte.cz
Nejsem plátce DPH

a zákazníkem
Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která objednala zboží v internetovém obchodě nalepky-na-zed.cz / nalepte.cz ať už e-mailem, telefonicky, prostřednictvím sms, ústně či písemně.

Objednání zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen neprodleně informovat o zrušení nebo změně objednávky a to nejlépe telefonicky na telefonním čísle 608 216 629. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

Práva a povinnosti prodejce

Prodejce má povinnost odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud se prodejce se zákazníkem nedomluví jinak nebo pokud není u zboží uvedená jiná doručovací doba. V případě platby předem na účet bude zákazníkovi zboží odesláno do pěti pracovních dnů od přijetí platby.

Prodejce si vyhrazuje právo ověřit správnost objednávky na telefonním čísle uvedeném v kontaktních údajích u objednávky.

Prodávající se zavazuje neposkytovat třetím osobám osobní údaje zákazníka. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků, kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Reklamace

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků. Reklamace našeho zboží se nevztahuje na zboží použité v rozporu s jeho účelem nebo návodem k aplikaci, neodborným nebo nešetrným zacházením.

Použité samolepky (po nalepení) již nelze reklamovat!

Výrazně poničený obal zásilky od přepravce ve vlastním zájmu nepřebírejte!

Vrácení zboží

Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle §53 Z. č. 40/1964 Sb., prodejce vrátí částku za vrácené zboží zákazníkovi a to včetně poplatku za vybraný způsob dopravy a platby. Ponechá-li si zákazník část zboží z objednávky, poplatek za dopravu a platbu se nevrací.

Částka za vrácené zboží bude zákazníkovi uhrazena převodem na účet, zákazník je tedy povinen za účelem vrácení částky za zboží sdělit prodejci číslo svého účtu.

Zboží je možné vrátit jen tehdy, pokud je obal neporušený a obsah není nijak znehodnocen.

Zákazník je povinen sdělit prodávajícímu elektronickou poštou, telefonicky nebo prostřednictvím sms, že zboží vrací, a to nejpozději v den odeslání zboží zpět prodejci.

Vrácené zboží musí být posláno řádně zabalené do kartonové krabice či obálky (v případě drobného zboží) tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho znehodnocení. Pokud zboží nebude takto zabaleno, prodejce není povinen zboží převzít.

Podle §53, odstavec 10, Z. č. 40/1964 Sb., je prodejce povinen zaplatit částku za vrácené zboží do 30-ti dnů od obdržení vráceného zboží.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má podle zákona právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí zboží. Viz. Reklamace/vrácení zboží.

Zákazník se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a za dopravu (poštovné).

Zákazník uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

Pro zákazníka vždy platí cena uvedená u zboží na stránkách www.nalepky-na-zed.cz.

Ochrana osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uskutečnění prodeje zboží a nebudou poskytnuty třetí straně.

S poskytnutými osobními údaji bude naloženo plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.