Rok 2024 je pro nás ve znamení „ekologizace“. Zásilky balíme s ohledem na životní prostředí

Nálepky na zeď


V dnešní době je důležité, aby výrobci a prodejci přijímali odpovědné kroky ve prospěch životního prostředí. Jednou z klíčových oblastí, kde můžeme snížit negativní dopady na planetu, je v oblasti balení a obalů. V tuto chvíli na začátku roku 2024 již 70% našich obalů toto splňuje. Do konce roku chceme spotřebovat zbývající bublinkové papírovo-plastové obálky, do kterých balíme zejména menší objednávky.

Ekologické krabice z recyklovaného kartonu

Používání krabic z recyklovaného kartonu přináší nespočet výhod pro životní prostředí. Prvním a základním faktorem je snížení množství odpadu. Recyklovaný karton vytváří druhý život pro materiál, který by jinak mohl skončit na skládkách. To pomáhá omezit těžbu nových surovin a snižuje energetickou náročnost výroby nového materiálu.

Naše ekologické krabice plně chrání přepravovaný produkt. Zákazníci si stále více cení firem, které přebírají odpovědnost za svůj ekologický otisk, proto je pro nás již využívání těchto krabic samozřejmostí. Vy, jako zákazník pouze vhoďte krabici do kontejneru na papír, zajistíte tím další „život“ tomuto kusu kartonu v podobě nového recyklovaného výrobku.

ekologická kartonová krabice

Celoplastové bublinkové obálky: Recyklovatelné a ohleduplné k životnímu prostředí


Bublinkové obálky jsou nezbytnou součástí balícího procesu, a proto je klíčové, aby byly co nejvíce ekologické. Naše společnost již používá celoplastové bublinkové obálky, které jsou plně recyklovatelné, protože jsou vyrobeny ze 100% PE – polyetylénu.

Výhodou celoplastových bublinkových obálek je, že jsou vyrobeny z plastu, který lze recyklovat. Vaším úkolem jako zákazníka je jen vhodit tuto obálku do kontejneru na plast. Narozdíl od běžných bublinkových obálek není nutné separovat vnitřní plastovou část s bublinkami a vnější papírový obal.

ekologická obálka

Odpovědnost zákazníků a podpora udržitelnosti

Zákazníci hrají klíčovou roli v podpoře udržitelných praktik. Vědomí spotřebitelé preferují firmy, které přijímají ekologické postupy ve svém podnikání. Používání ekologických krabic a recyklovatelných obálek není pouze projevem naší odpovědnosti vůči planetě, ale také reakcí na poptávku zákazníků po udržitelných a ekologických materiálech.


Vyberte si svou samolepku na zeď


Další články